Krzyż

Tam na wzgórzu wśród skał
Stary krzyż ongiś stał
Symbol hańby, cierpienia i mąk,
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz
Swym oprawcom oddał się do rąk.

O, jak cenię ja stary ten krzyż,
W Nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do Niego, a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan!

Ale stary ten krzyż
Tak wzgardzony przez świat
Swą ofiarą pociąga mnie dziś
Ten mój Zbawca i Pan
Z nieba zstąpił tu sam
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

O, jak …..

Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo tych krzywd
Dziwnym pięknem świat zamknął się w Nim.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki swych ran,
Aby wieczne zbawienie dać nam.

O, jak cenię ja stary ten krzyż
Za zbawienie, co Jezus nam dał,
Lgnę do Niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan!
O, jak cenię ja stary ten krzyż
W Nim ratunek ludzkości jest dan
Lgnę do Niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni nam Bóg!