Krajobraz

Boże, który stwarzasz wszechświat i niebiosa,
Ty przyoblekasz dzień blaskiem Twej światłości,
a noc słodyczą spokojnego snu.

Ty dajesz odpoczynek znużonemu ciału,
ażeby mogło pełnić obowiązki dnia.
Ty dajesz ulgę sercom utrudzonym
i rozpraszasz lęki płynące z kłopotów i trosk.

Dziękujemy Ci, Boże, za cały ten dzień,
a teraz gdy zapada już milcząca noc,
ślemy do Ciebie modły i błagania,
żebyś sam przybył ku naszej pomocy.

Z głębi naszego serca śpiewamy dziś Tobie
hymny i pieśni pobożne, nasz Panie,
bo kochamy Cię czystą, dziecięcą miłością
i uwielbiamy wielkość Twoją, Ojcze!

Bądź, Boże, odpocznieniem stałym naszych serc
i miej w ciągłej opiece tych, co Ciebie proszą.

Modlitwa pierwszych chrześcijan