Św. Wincenty

Bóg powołał nas, abyśmy Jego miłością
zapalali wszystkie narody na całej ziemi.

św. Wincenty a Paulo

Panie Jezu Ty zechciałeś stać się ubogim!
Prosimy Cię, daj nam oczy i serca
zwrócone na biednych, w których Ciebie
rozpoznajemy.
Ty jesteś obecny w ich pragnieniu, głodzie,
samotności i biedzie.
Daj nam siłę Twojego Ducha, abyśmy byli wierni
w wypełnianiu tych cnót, dzięki którym
możemy Cię kontemplować,
służąc Ci w ubogich,
aż do dnia kiedy wszyscy zjednoczymy się z Tobą
w Twoim królestwie. Amen.