Duch Święty

Niechaj w nas, przy nas, z nami
Duch Święty zostanie.
Ześlij Go, Chryste Panie!
Skróć nasze czekanie.
Niech mieszka w duszach naszych,
niech w ciałach zagości,
chroni nas od boleści
i od przeciwności,
od piekieł złości,
od księcia ciemności.
Od grzechu, co z nami
jak nieszczęście chodzi,
w swojej świętej jasności
niech nas oswobodzi.
Amen.

Modlitwa irlandzka z XI wieku