Kwiaty polne

Ty, który jesteś Miłością, przyjmij moją pokorną modlitwę – prośbę o zdolność do miłości. Pragnę z Twoją pomocą rozwijać swoją męskość (kobiecość), zgodnie z prawem moralnym, które wpisałeś w serce każdego człowieka. Pragnę kształtować swoje wnętrze, pomnażać talenty, dzięki którym będę mógł uczynić swą naukę i pracę owocniejszą, a ludzi obdarować samym dobrem, którego źródło jest w Tobie. Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa, przyjaźni i miłości, bym umiał dobrze wybrać. Przygotuj mnie Panie do miłości, do uczynienia szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie. Daj mi Panie wzrok czysty, sięgający głębi człowieka, tak bym widział jego wartość, a nie zewnętrzne pozory; myślenie godne pięknej, odpowiedzialnej miłości, język jedności i zrozumienia, bym nie ranił słowem. I dozgonną chęć budowania relacji z osobą, tak by zawsze była ona źródłem naszej radości i szkołą miłości dla naszych dzieci. Miłością uczyń me życie. Amen.