Duch Święty

Przyjdź, Duchu, nasz Boski Pocieszycielu!
Tyś zjednoczeniem Ojca i Syna Bożego.
Twoje przyjście jest szczytem dziwów Bożych
dokonanych wśród nas…
Ty darzysz życiem wszystko.
Ty przychodzisz odnowić oblicze ziemi,
Ty kierujesz poruszeniami naszych serc
i Ty prowadzisz ludzi do miłości.
Twoje tchnienie daje nam łaskę miłowania
i ty nas swą mocą przemieniasz.
Uczyń nas pomocnikami ludzi uciśnionych,
siłą dla słabych, wsparciem w ciężkiej próbie,
budowniczymi pokoju.
Spraw, byśmy byli zanurzeni w Bogu
i niech Twa miłość
zbliża i jednoczy wszystko, co jest.

Jean Toscano