Anioł

Boże, który obiecałeś, że będzie nam dane, kiedy zgodnie prosić Cię będziemy. Dziś prosimy Cię za naszym synem/córką … Niech Twój anioł, którego dałeś mu/jej do pomocy, nieustannie strzeże go/ją, kiedy nie dosięga go/ją nasze spojrzenie. Święty Aniele, który nieustannie wpatrujesz się w Boski Majestat, bądź dla naszego dziecka najbliższym towarzyszem i chroń je od złych podszeptów, złych ludzi i wszelkich nieszczęść. Wzbudzaj w nim pragnienie dobra, aby przez całe życie miłowało Boga i bliźniego. Aniele Stróżu naszego dziecka, prosimy Cię, przyprowadź naszego syna/córkę bezpiecznie do domu, byśmy mogli wspólnie chwalić Boga na ziemi i kiedyś w wieczności. Amen.