Szkaplerzna

Panie Boże wszystkich wieków,
Boże duchów rozumnych,
Boże dusz czystych i wszystkich,
którzy wzywają Twojego Imienia
w szczerości i prostocie.

Ty się objawiasz w niebiosach,
Tobie na ziemi śpiewają hymny,
Ty mieszkasz w Twoim Kościele,
Ty uczyniłeś niebo chórem żywym
dla chwalenia i wysławiania Prawdy
uczyń ten Kościół żywym i czystym,
daj mu Twoją moc Boską,
ażeby mógł Cię wielbić w całej czystości.

Wszystkim ludziom, którzy tworzą ten Kościół,
udziel przebaczenia, pojednania,
odpuszczenia grzechów i pokoju.
Daj, aby w przyszłości nie grzeszyli.
Bądź dla nich murem obronnym
i oddal wszelką pokusę.

Miej litość dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci.
Ukaż się wszystkim i niech poznanie Ciebie
będzie głęboko wyryte w ich sercach.
Przez Twojego Syna Jedynego, Jezusa Chrystusa.
Przez Niego chwała i moc niech będzie Ci oddana
w Duchu Świętym teraz i na wieki wieków. Amen.

Serapion z Thmuis (IV w.)