Pneumatofora

Drodzy Bracia i Siostry, zapraszam was do gorącej modlitwy o pełne zjednoczenie naszych Kościołów. Błagajmy Pana, aby usunął przeszkody, które opóźniły i opóźniają drogę ku pełnej jedności. Błagajmy Go, aby tym wszystkim, którzy współpracują dla osiągnięcia zbliżenia, udzielił swego Ducha Świętego, który by ich doprowadził do całej prawdy, obdarzył ich miłością i uczynił cierpliwymi w dążeniu do jedności. Błagając Go, abyśmy my, pasterze siostrzanych Kościołów stali się lepszymi narzędziami Jego planu, my, których Opatrzność wybrała w tej godzinie historii, abyśmy kierowali tymi Kościołami, abyśmy służyli zgodnie z wolą Pana i w ten sposób służyli jednemu Kościołowi, który jest Jego Ciałem.

Oby brzask nowego milenium mógł wzejść nad jednym Kościołem, który odnalazł pełną jedność, by lepiej mógł świadczyć wśród rozpętanych napięć świata o transcendentalnej Miłości Bożej, ukazanej w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie.

Bóg sam zna czasy i chwile. Z naszej strony czuwajmy i módlmy się, z Dziewicą Maryją, Matką Boga, która nie przestaje czuwać nad Kościołem swego Syna, tak jak czuwała nad Jego Apostołami. Amen.

Św. Jan Paweł II

Konstantynopol, 24 XI 1979