Dźwiganie krzyża

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Wielka trwoga przeszywa Jezusa Serce.
Krwawym potem zalany modli się w udręce.
Ojcze, oddal ode mnie ten kielich – woła –
Nie moja, lecz Twoja niech się stanie wola”.

Czy umiem modlić się tak jak Jezus?

2. Biczowanie Pana Jezusa

Okrutni żołnierze szaty z Jezusa zdzierają,
litości nie mają.
Do słupa przywiązują,
bezlitośnie biczują.

Czy ja swoim postępowaniem nie biczuję Jezusa?

3.Cierniem ukoronowanie

W płaszcz purpurowy Jezusa ubierają,
na skronie cierniową koronę wciskają.
Oto człowiek” – Piłat ręce umywa,
niewinnego udaje.
Niewinnego na śmierć krzyżową wydaje.

Czy ja nie osądzam niesprawiedliwie?

4. Dźwiganie krzyża

Ciężki krzyż bierze Jezus na swoje ramiona,
dźwiga go na Kalwarię, na nim skona.
Trzykrotnie po drodze upada,
Szymon Cyrenejczyk Mu pomaga.

Czy pomagam potrzebującym?

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Do drzewa krzyża Jezusa przybili,
wysoko nad ziemią Go wywyższyli.
Trzy godziny cierpiał na krzyżu
– dzieła swego dokonał.
Wykonało się” – powiedział i skonał.

Czy wypełniam z ufnością wolę Bożą?

Marianna Jaczewska