Pismo Święte

Wierzący czytają Pisma Święte jako skierowane do nich osobiście. Dlatego wierzący rozpoczynają czytanie od modlitwy, w której przyzywają Ducha Świętego, który natchnął Pismo, aby je uczynił zrozumiałym i – co ważniejsze – skutecznym w ich życiu. Bez otwarcia się na Ducha Świętego nie ma owocnej lektury. George Martin napisał w tym kontekście znamienne słowa: „Być może najważniejszym z praktycznych stopni w kierunku czytania słowa Bożego jest poprzedzanie słowa modlitwą. Nie musi to być długa modlitwa; w jej najprostszej formie, możemy zaledwie modlić się i prosić: <<Panie, mów do mnie>>. Trzeba nam zwrócić nasze serca i umysł do Boga. Czytamy Pismo nie dla samego czytania. Czytamy – dla słuchania Tego, który nas kocha”.

Modlitwa św. Augustyna

Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągnij mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.

Amen.