Krzyż

Sentencja Alberta Camus: „Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna…” – czy jestem jednym z nich?

A przecież:

Crucis religiosi – ci, którzy wyznają religię Krzyża – tak mówili o sobie pierwsi chrześcijanie. Krzyż jest najcenniejszym dobrem Kościoła. Prawdą jest, że w dniu, w którym krzyż zostanie zapomniany, chrześcijanie ujrzą swój koniec. Całuj krzyż, miej go przy sobie, kładź na biurku, stole – gdzie pracujesz.

Całuj:

– gdy idziesz na spoczynek,
– gdy się budzisz,
– gdy ogarniają cię pokusy!

Rozważ w modlitwie trzy myśli:

1. Sł. Boży Ks. kard. Stefan Wyszyński:

Gdy znikały sztandary i korony, gdy waliły się moce i ustroje – jeden znak nigdy nie znikał z drogi narodu polskiego: znak Krzyża. Nie masz prawdziwej służby narodowi bez poświęcenia, wyrzeczenia się i ofiary, bez gotowości pójścia nawet na krzyż i śmierć na posterunku. Światu potrzeba ratowników odważnych, gotowych przyznać się do krzyża, bo w żadnym innym znaku nie ma zbawienia’’.

2. Św. Jan Paweł II:

Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża! Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym’’.

3. Papież Benedykt XVI: „ Głoszenie Ewangelii będzie się zawsze dokonywało pod znakiem Krzyża – oto, czego muszą się uczyć na nowo uczniowie Jezusa we wszystkich pokoleniach. Krzyż jest i pozostanie znakiem „ Syna Człowieczego’’. W walce z kłamstwem i przemocą prawda i miłość nie mają w gruncie rzeczy żadnej innej broni poza świadectwem cierpienia’’.