Anioł i Eliasz

Święte chóry Aniołów, którzy pierwsi ze wszystkich stworzeń uznaliście Boga nad sobą i Jemu najgłębszy pokłon oddali,
– nauczcie nas korzyć się przed świętym majestatem Boga.
Święci słudzy Pańscy, którzy stoicie przed Obliczem Boga zawsze gotowi spełnić Jego rozkazy,
nauczcie nas wierności w wypełnianiu woli Bożej.
Święty Michale Archaniele, wodzu niebieskich zastępów, który z okrzykiem „Któż jak Bóg” zwyciężyłeś Lucyfera i jego zwolenników,
– natchnij nas gorliwością o większą chwałę Bożą.
Święty Gabrielu Archaniele, który świętej Dziewicy zwiastowałeś, że wszechmocą Ducha Świętego będzie Matką Syna Bożego,
– oświecaj umysły nasze, abyśmy jak Maryja z głęboką pokorą przyjmowali objawioną prawdę Bożą.
Święty Rafale Archaniele, który szczęśliwie prowadziłeś Tobiasza i ustrzegłeś go od złego ducha,
– bądź naszym towarzyszem w życiowej podróży do niebieskiej ojczyzny.
Święci Aniołowie, którzy zawsze widzicie Oblicze Ojca Niebieskiego,
– nauczcie nas we wszystkim widzieć Boga i Jego doskonałości.
Święci Aniołowie, którzy przy narodzeniu Jezusa śpiewaliście chwałę Bogu i głosiliście pokój ludziom dobrej woli,
– wnieście do naszych serc pokój Chrystusowy.
Święci Aniołowie, w otoczeniu których Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych,
– prowadźcie nas drogą zbawienia.
Święci Aniołowie, stojący przed Obliczem Boga, przedstawiajcie Mu nasze modlitwy i uczynki, by je łaskawie przyjął, winy nam darował, łaski udzielił,
– byśmy razem z Wami uwielbiali Go na wieki. Amen.