Niepokalana

Światło przyszło na świat. Leżące na terenie Słowenii Jaskinie Postumii oraz inne podobne im jaskinie stały się, od kiedy umieszczono w nich światło elektryczne, celem wycieczek turystów z całego świata. Wcześniej były tylko ciemnymi i przerażającymi grotami. Jedynie przy świetle bowiem można podziwiać piękno stalagmitów i rzeźb, jakie wraz z upływem czasu wytworzyły się w skałach wapiennych.

Również ludzkie życie przypomina taką właśnie ciemną grotę. Otrzymuje światło i swój sens dopiero wtedy, kiedy zostaje oświetlone przez wiarę. Jest to świadomość w szczególny sposób przeżywana przez ludzi, którzy doświadczyli wyjątkowego nawrócenia. Na przykład Alfons Ratyzbonne, ateista żydowskiego pochodzenia, któremu dnia 20 stycznia 1842 roku w rzymskim kościele Sant’Andrea delle Fratte pojawiła się Matka Boża, pisze: „Szedłem wzdłuż kościoła. Nagle poczułem wielki niepokój i wydało mi się, iż wszystko okrył cienki welon. Kościół zdawał się tonąć w ciemnościach, za wyjątkiem kaplicy, w której zgromadziło się całe światło. Przyjrzałem się bliżej owej jaśniejącej kaplicy i na ołtarzu zobaczyłem Najświętszą Marię Pannę…W Jej obecności zrozumiałem wszystko, chociaż nie powiedziała ani jednego słowa o strasznym stanie, w jakim się znajdowałem, o przewrotności grzechu i pięknie wiary katolickiej. A mimo to zrozumiałem wszystko”.

Medytacje nad Ewangelią dni powszednich