Miłosierdzie Boże

Boże, który badasz nerki i serce,
Ty przenikasz sekrety moich myśli.
Przed Tobą jest jawne to, co sam zasiałeś
w mojej duszy i co może być Tobie ofiarowane.
Ty znasz także i to, co ja sam rozsiałem
lub nieprzyjaciel.
Ożywiaj to, co Ty sam zasiałeś,
spraw, niech to rośnie aż do swojej pełni.
Jak ja nie mogłem rozpocząć bez Ciebie
niczego dobrego,
tak samo nie mogę niczego dokonać
z dala od Ciebie.
Boże miłosierdzia, nie sądź mnie według tego,
co się Tobie we mnie nie podoba,
ale zabierz ode mnie to,
czego Ty we mnie nie włożyłeś.
Ja sam bez Ciebie, mój Panie,
nie mogę się poprawić. Popraw mnie!

Św. Anzelm z Canterbury (zm. 1109)