Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-28

„Ten, kto kocha swoje życie, traci je”.

Już w raju Bóg powiedział: „Niedobrze, żeby człowiek był sam”, dosłownie: „żył dla siebie”. By móc kochać, trzeba żyć dla drugiego, nie dla siebie. To Jezus powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Ewangelia ma więc rację o traceniu życia. Spełniło się to w życiu św. Wojciecha.

O. Stanisław Jarosz OSPPE