Dawid

Pomyśl o tych niezliczenie wielu historiach opowiadających, jak Bóg wybiera ludzi. Do nich należą Mojżesz, Abraham i Sara; mamy też Dawida, Jeremiasza, Gedeona, Samuela, Jonasza i Izajasza. Jest i sam Izrael. Później pojawią się Piotr i Paweł, a w sposób szczególny Maryja.

Bóg zawsze wybiera ludzi. Pomijając pierwsze wrażenia, nie wybiera ich przede wszystkim do jakiejś roli bądź zadania, jakkolwiek na to mogłoby wyglądać. Tak naprawdę Bóg wybiera ich, by byli Bożym „Ja” w tym świecie – każdy z nich w niepowtarzalnej sytuacji. Jeśli pozwolą sobie na doświadczenie bycia wybranymi, umiłowanymi, bycia Bożą obecnością w świecie, nieodmiennie komunikują innym ten właśnie stan. Tak oto Tajemnica przekazywana jest przez wieki. Owszem, mamy role do odegrania i zadania do wypełnienia w tym świecie, ale w nich wszystkich ostatecznie chodzi o to samo: by w sposób niepowtarzalny być Boską miłością, tak jak tego nikt inny nie potrafi zrobić i nie zrobi.

o. Richard Rohr OFM

Richard Rohr (ur. 1943) amerykański franciszkanin. W 1987 r. założył w prowincji Nowy Meksyk Centrum Działania i Kontemplacji, którego obecnie jest dyrektorem. Autor ponad dwudziestu książek tłumaczonych na wiele języków. („Tak, ale… Medytacje codzienne”, tłum. Ł. Malczak, Wydawnictwo M, Kraków 2014).