Maryja utkała szatę chwały
I podarowała ją naszemu pierwszemu ojcu.
On ukrył swoją nagość w liściach drzew,
Teraz przystroił się
Przyzwoitością, cnotą, pięknością.
On, który został poniżony przez swoją oblubienicę,
Został podniesiony przez swoją córkę;
Podtrzymywany przez Nią prostuje się jak bohater.
Ewa i wąż zastawili pułapkę
I Adam wpadł w nią.
Maryja i Jej królewskie Dziecko
Pochylili się nad nim,
Wyprowadzili go z piekła.
Dziewicza winnica wydała kiść,
Którego słodki sok
Oddaje radość, wszystkim, którzy są zgnębieni.

Święty Efrem