Założyciel zakonu († 1648)Wspomnienie 25 sierpnia

Kiedy założył pijarów (Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych), przyjął imię Józefa od Matki Bożej. Wybór ten wynikał z głębokiej czci, którą Kalasanty żywił do Tej, która w już w młodości uratowała go od śmierci.

Wcześnie odkrył w sobie powołanie kapłańskie, jednak jego ojciec nie chciał się zgodzić na taką ścieżkę kariery dla syna. Józef modlił się więc żarliwie przed wizerunkiem Matki Bożej o to, by mógł wypełnić swoje powołanie. Niedługo później zapadł na ciężką chorobę, podczas której zobaczył Maryję, która obiecała mu zdrowie pod warunkiem, że przyjmie święcenia. Chłopiec ocknął się i przekazał tę wiadomość swojemu ojcu, który przy nim czuwał. Rodzicowi nie pozostało nic innego, jak zgodzić się na wysłanie syna do seminarium.

Po raz drugi Matka Boża przyszła do Józefa Kalasantego pod koniec jego życia, w bardzo trudnym dla niego momencie. Dwóch członków jego zgromadzenia oczerniło go przed władzami kościelnymi tak poważnie, że papież podjął decyzję o likwidacji zakonu. Wtedy miała objawić się świętemu Maryja i upewnić go, że jego dzieło będzie trwało, a pijarscy uczniowie, o których martwił się najbardziej, będą mogli bez przeszkód się kształcić i formować. Chociaż tego nie dożył, to rzeczywiście tak się stało i założony przez niego zakon funkcjonuje do dziś.

Święty Józefie Kalasanty, uproś nam zaufanie do opieki Maryi!