Czuwaj, Panie, z tymi,
którzy czuwają lub płaczą tej nocy.
Strzeż chorych.
Daj zmęczonym odpocznienie.
Błogosław umierającym.
Pociesz cierpiących.
Zmiłuj się nad przygnębionymi
i bądź z pogodnymi i z nami wszystkimi.
Przez wzgląd na Twoją nieskończoną miłość.
Amen.

Św. Augustyn