Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną.
Rozjaśnij mój wzrok, żebym znajdował drogę do Ciebie.
Utwierdź moje kroki, żebym nie zbłądził w drodze.
Otwórz moje usta, żebym mówił o Tobie.
Ty chcesz, żebym kochał moich bliźnich.
Pozwól mi tak im służyć, żeby otrzymali zbawienie
i dotarli do Twojej chwały.
Amen.

Alkuin