Praktykowanie aktów miłości:

Boże mój, pragnę kochać Ciebie poprzez tyle aktów miłości, ile uczyniła ich Matka Przenajświętsza i wszystkie błogosławione duchy od ich stworzenia, i wszyscy wierni tej ziemi, i w duchu tej miłości, którą Jezus Chrystus żywi do siebie samego i do wszystkich swoich umiłowanych, mnożąc za każdym razem powyższe akty miłości. Podobnie pragnę kochać także Matkę Przenajświętszą.

(Regulamin – Napomnienia, św. Gerard Majella)