Maryjo Niepokalana, Tobie polecam siebie w godzinie mojej śmierci.
Chwila ta rozstrzygnie o mojej wieczności. Niech z Twego Serca
spłynie na mnie strumień Twojej miłości; wyjednaj mi tęsknotę za Bogiem.
Uproś mi łaskę oczyszczenia przez wyznanie grzechów, przyjęcia
sakramentu chorych jednoczącym ze zbawczą męką Zbawiciela,
oraz zjednoczenia z Twym Synem w Komunii świętej. Królowo Aniołów,
razem z Aniołami wprowadź moją duszę do wiekuistego domu Ojca w niebie.
Amen.