Na modlitwie zwracajmy zatem uwagę na nasze braki, a nie na cudze”.

Trwa Adwent – czas radosnego oczekiwania. Wiele razy w liturgii usłyszymy wezwanie by się radować, cieszyć. Ale Adwent to także czas przygotowania, a więc ascezy. A tutaj św. Teresa daje nam różne rady. Jedną z nich jest, by w trakcie modlitwy patrzeć szczerze na siebie i mówić Bogu o swoich sprawach, także brakach, słabościach i własnej kruchości.

Nie powinniśmy analizować błędów innych, ale dbać o to, by jak najszybciej wzrastać i dojrzewać, przełamując w sobie to co przeszkadza nam w relacji z Bogiem oraz z bliźnimi. Co przeszkadza nam kochać.

o. Paweł Hańczak OCD