Z pokorą wszyscy u nóg Twych klękamy,
niechaj opieki Twojej dziś doznamy.
O Oblubieńcze Panny nad pannami
święty Józefie – przyczyń się za nami.

Ty jeden jesteś od Boga wybrany
być opiekunem Matki ukochanej,
tej czystej lilii pomiędzy cierniami
święty Józefie – przyczyń się za nami.

Tyś na Twych rękach Zbawiciela nosił
niemałeś trudy dla Niego ponosił,
Tyś Go własnymi kołysał rękami,
święty Józefie – przyczyń się za nami.

Ciebie Przedwieczny uznał za godnego
być ojcem, stróżem Słowa wcielonego,
Ciebie hojnymi obdarzył łaskami,
święty Józefie – przyczyń się za nami.

ks. K. Antoniewicz SJ