GALERIA ZDJĘĆ KLIKNIJ

To pierwsze obchody Wniebowzięcia NMP w wągrowieckiej parafii pod Jej wezwaniem, z udziałem Konwentu Wągrowieckiego Paulinów. Szczególny charakter obchodu tego patronalnego święta parafii podkreśla fakt przewodniczenia uroczystościom przez Metropolitę Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski ks. abpa Wojciecha Polaka. W wigilię niedzielnych uroczystość, miało miejsce uliczne przejście wiernych z Procesją Maryjną, z filialnego kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła do parafialnej świątyni Wniebowzięcia NMP, gdzie została odprawiona Msza św. wigilijna Uroczystości Wniebowzięcia, a po niej Apel Jasnogórski.

Dzięki świetnie dobranej tematyce homilii o. Dariusza Nowickiego oraz poprowadzonym rozważaniom różańcowym Apelu Jasnogórskiego, mogliśmy poczuć się uczestnikami nie tylko naszej wągrowieckiej uroczystości, ale i duchowo poczuć atmosferę, którą przeżywają w tym czasie pątnicy na Jasnej Górze. Witając przybyłego – na obchody patronalnego święta parafii – Prymasa Polski, przedstawiciel parafii przypomniał, że wągrowiecki klasztor gościł w przeszłości ks. Jakuba Wujka – rodowitego wągrowczanina – autora przekładu na język polski Pisma Świętego, a także Świętego Jana Pawła II – wtedy Metropolitę Krakowskiego, który był gościem odbywającego się w Wągrowcu w 1973 r. Kongresu Biblistów Polskich. Wielokrotnymi gośćmi klasztoru byli też Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński oraz prymasi Józef Glemp, Henryk Muszyński i Józef Kowalczyk. Z nieukrywaną radością – zebrani parafianie aktualnie paulińskiej parafii – przywitali ich następcę, Metropolitę Gnieźnieńskiego – Prymasa Polski Księdza Abpa Wojciecha Polaka. Tę radość potęgował fakt, że Ks. Prymas przyjmując nasze zaproszenie – jak sam stwierdził – musiał zrezygnować z przewodniczenia Mszy św. odpustowej w Katedrze Gnieźnieńskiej, też pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, jednak postanowił dotrzymać słowa, które złożył oo. paulinom jeszcze przed nominacją na Prymasa Polski. I za to my, tym bardziej jesteśmy za tę obecność wdzięczni. Ks. Prymas przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. Wskazał w niej na rolę Matki Bożej w naszym życiu, zachęcając nas do kroczenia w nim wg Jej wskazań, byśmy i my znaleźli miejsce tam, gdzie Ona. Współkoncelebransami byli o. Dariusz Andrzejewski CSSp oraz o. Dariusz Nowicki OSPPE – proboszcz. We Mszy św. udział wzięli też księża dekanatu wągrowieckiego na czele z dziekanem ks. kan. Piotrem Kalinowskim, Burmistrz Miasta Wągrowca p. Stanisław Wilczyński, Starosta Wągrowiecki p. Michał Piechocki, członkowie Towarzystwa Świętego Wojciecha z wszystkich parafii wągrowieckich, poczty sztandarowe Cechu Rzemiosł, Bractwa Strzeleckiego i inni. Ks. Prymas wyraził wielką radość z faktu, że mógł wraz z nami obchodzić tę szczególną w życiu kościoła uroczystość, przekazał nam oraz oo. paulinom szczere życzenia, dokonał obrzędu poświęcenia kwiatów i ziół, pobłogosławił dzieci, a nam wszystkim udzielił pasterskiego Błogosławieństwa.

W imieniu własnym, oo. paulinów i parafian, za obecność i przewodniczenie uroczystości odpustowej złożył podziękowanie Ks. Prymasowi o. Dariusz Nowicki. Uroczystość zakończyło zawierzenie parafii Matce Bożej przez Księdza Prymasa  i wspólnie odśpiewane „Te Deum laudamus”. 

Bogu niech będą dzięki za dzisiejszy dzień !

Janusz Marczewski