Tegoroczną miejską uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej poprowadzili ojcowie paulini, prowadząc procesję z filialnego kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła do wągrowieckiej fary.

Procesję poprzedziła Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył o. Karol Olszewski OSPPE, który w minioną sobotę /30.maja/, na Jasnej Górze, przyjął święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Częstochowskiego Ks. Abpa Wacława Depo.

Współkoncelebransami byli o. Dariusz Nowicki i o. Bartłomiej Maziarka. W wygłoszonej homilii, celebrans wskazał na znaczącą rolę Eucharystii w życiu człowieka, która jest najważniejszym elementem prawdziwości naszej wiary i dowodem wrażliwości osoby ludzkiej na przesłanie Chrystusa, który nakazał swoim uczniom, by to, co stało się w Wieczerniku w trakcie Ostatniej Wieczerzy, oni czynili na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia. Taka jest zatem rola kapłana, który w pewnym sensie realizuje testament Jezusa.

O. Karol Olszewski poprowadził też procesję, która w tym roku przeszła ulicami Cysterską, Wojska Polskiego, Rynek, Jana Pawła II i Klasztorną.

Przy ostatnim ołtarzu, na skrzyżowaniu ulic Farnej i Klasztornej, wielkiej rzeszy uczestniczących w procesji mieszkańców miasta i gości, Błogosławieństwa udzielił dziekan wągrowiecki Ks. kan. Piotr Kalinowski.

Po procesji, u stóp ostatniego ołtarza, o. Karol Olszewski udzielił indywidualnego prymicyjnego Błogosławieństwa przez „ nałożenie rąk”, z którego skorzystała znacząca ilość uczestników procesji.

Relacjonując to nasze święto, trzeba podkreślić liczny udział uczestników tak Mszy św., jak i procesji, czemu zapewne sprzyjała przepiękna, czerwcowa pogoda.

Bogu niech będą dzięki za ten dar !

Janusz Marczewski