Cudowny Medalik

Przemień mnie wewnętrznie!
Pokonaj we mnie grzech!
Broń od jego zatwardziałości!
Uchroń przed niewolą szatana!
Umocnij dobro!
Pomóż w zdobywaniu świętości!
Matko uproś!
Matko przebłagaj!
O, Maryjo, Matko Boga,
Przyczyń się za nami!