Prezbiterium

Pasterzu błogi, Piotrze, słysz, błagamy
Modlitwy kornych i skrusz grzechów pęta,
Bo Tobie dano klucze rajskiej bramy,
Otwiera niebo grzesznym moc Twa święta.

Przesławny Mistrzu, Pawle, naucz cnoty
I serca porwij w niebiosa ze sobą,
Gdzie wiara ujrzy południa blask złoty
I sama miłość lśni słońca ozdobą.

Bądź Trójcy Świętej wieczysty hołd chwały,
Cześć, moc, triumfu szczęsne nieśmy pienia
Tej, co w jedności swej owłada cały
Przez wszystkie wieki bezmiar wszechstworzenia. Amen.