Ukrzyżowanie

5. ŚMIERĆ JEZUSA NA KRZYŻU

Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc znów je odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca (J 10, 15b-18).

*

Z Modlitwy Eucharystycznej

Wejrzyj, Ojcze święty, na tę Ofiarę: jest nią Chrystus, który w swoim Ciele i w swojej Krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie.

*

Jednym z ostatnich słów Jezusa, wypowiedzianych na krzyżu, było: „Pragnę”… Co ono oznacza? Pragnę zbawienia człowieka, pragnę miłości człowieka – pragnę być przy tobie, pragnę, byś uwierzył w moją miłość do ciebie, pragnę, żebyś ty był ze Mną, teraz i na wieki!

Jezu, spraw, byśmy nigdy nie przestali Ciebie pragnąć i nie dozwól nam nigdy odłączyć się od Ciebie!