Jezus

Będę Cię kochał, mocy moja i moje oparcie,
moje schronienie i mój Wybawicielu!
Jesteś dla mnie wszystkim, czego można pragnąć
i miłować z całej głębi serca.
Mój Boże, moje wsparcie, będę Cię miłował,
wiem, że nie tyle, na ile Ty sam zasługujesz,
ale na tyle, ile mi dasz siły.
To nie będzie na tyle, na ile ja powinienem,
ale na tyle, na ile będę mógł,
bo jest dla mnie rzeczą niemożliwą
kochać Cię ponad moje siły.
Będę Cię kochał więcej, jeśli więcej dasz mi siły,
ale to nigdy nie będzie tyle, ile Tyś jest godzien.
Oczy Twe widzą mą niewystarczalność,
ale wiem, że zapisujesz w Twej księdze tych,
co czynią tyle, ile mogą,
chociaż nie mogą czynić tego,
co powinni…

Św. Bernard z Clairvaux (zm. 1153)