Niepokalana Matka matek

O Maryjo,
Matko Słowa Wcielonego
i moja najsłodsza Matko,
stoję u Twoich stóp
na progu nowego dnia,
który jest kolejnym darem Pana.

Składam w Twoje ręce
całe moje istnienie.

Kształtuj we mnie
z macierzyńską dobrocią
w tym dniu nowe życie,
życie Twojego Syna Jezusa.

Inspiruj i wspomagaj,
Królowo nieba,
nawet najmniejsze moje uczynki
Twoim macierzyńskim natchnieniem.

Spraw, o Maryjo,
abym się przemieniał, szukając woli Bożej:
tego, co dobre, Bogu przyjemne i doskonałe. Amen.