MBB

Pobożność ludu chrześcijańskiego w bolesnym życiu Maryi wyróżniła siedem głównych wydarzeń nazwała je „siedmioma boleściami” błogosławionej Dziewicy Maryi.

Tak więc na sposób drogi krzyżowej powstało nabożeństwo drogi Matki Bolesnej lub po prostu drogi Matki. Jego pierwotne formy spotyka się już przy końcu XVI wieku, ale aktualna forma przybiera swój kształt nie wcześniej niż w wieku XIX. Główną myślą tego nabożeństwa jest rozważanie całego życia Maryi, począwszy od proroctwa wypowiedzianego przez Symeona (por. Łk2,34-35) aż do męki złożenia do grobu Jej Syna, Jej drogi wiary i cierpienia; drogi podzielonej na siedem „stacji” odpowiadających „siedmiu boleściom” Matki Bożej.

Stacje drogi Matki są etapami tej drogi wiary i cierpienia, na której Dziewica Maryja wyprzedziła Kościół i którą to drogą będzie musiał on kroczyć aż do końca wieków (por. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, 136).

Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej

Znak Krzyża Świętego

P. Matko Bolesna, porusz serce moje.

W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

Boleść Pierwsza

Proroctwo Symeona

Starzec Symeon przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że Jej Synowi będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej jak Maryja.

Ojcze nasz, 7x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść Druga

Ucieczka do Egiptu

Na polecenie anioła Pańskiego Józef z Dziecięciem i Maryją uszedł do Egiptu. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7xZdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść Trzecia

Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc, szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Ojcze nasz, 7xZdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść Czwarta

Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego Krzyż

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. W drodze spotyka swoją Matkę. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyży.

Ojcze nasz,7xZdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść Piąta

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złym skłonnościami.

Ojcze nasz, 7xZdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść Szósta

Złożenie martwego ciała na kolana matki

Zdjęte z krzyża ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

Ojcze nasz, 7xZdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść Siódma

Złożenie Pana Jezusa do grobu

Umęczone ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.

Ojcze nasz, 7xZdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dla uczczenia łez wylanych prze Matkę Bożą Bolesną:

3xZdrowaś Maryjo

Za dobrodziejów żywych i umarłych:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia

P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.

W. Matka Chrystusa i Matka nasza.

Źródło: Rytuał domowy. Rok rodziny katolickiej.