Eucharystia

W ten sposób dzięki czyńcie: Najpierw nad kielichem: “Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty, winny szczep Twojego sługi Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Twego Sługę. Tobie chwała na wieki”. 

Następnie nad łamanym chlebem: “Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki. Podobnie jak ten chleb rozsiany był po wzgórzach, a zebrany stał się czymś jednym, tak niech się zgromadzi Twój Kościół z krańców ziemi do Twego królestwa. Albowiem Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki”. 

Niech nikt nie pożywa i nie pije waszej Eucharystii jak tylko ten, kto został ochrzczony w Imię Pana. W tej sprawie Pan powiedział: “Nie dawajcie psom tego, co święte”. 

Po spożyciu dziękujcie w ten sposób: “Dziękujemy Ci, Ojcze święty, za Twoje święte Imię, któremu przygotowałeś mieszkanie w naszych sercach; dziękujemy za wiedzę, wiarę i nieśmiertelność, którą nam objawiłeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. 

Panie wszechmocny! Ty stworzyłeś wszystko dla Twego Imienia. Ludziom dałeś na pożywienie pokarm i napój, aby Tobie dzięki czynili. Nam zaś darowałeś pokarm oraz napój duchowy i życie wieczne przez Jezusa, Sługę Twego. Za wszystko dzięki Ci składamy, bo jesteś potężny, Tobie chwała na wieki. 

Pamiętaj, Panie, o Kościele Twoim. Wybaw go od wszelkiego zła i udoskonal w Twojej miłości. Z czterech stron świata zgromadź go, uświęcony, w królestwie Twoim, które dlań przygotowałeś. Bo Twoja jest moc i chwała na wieki. 

Niechaj przyjdzie Twa łaska i niech przeminie ten świat. Hosanna Bogu Dawida. Kto święty, niech przystąpi, kto nim nie jest, niechaj się nawróci. Marana tha. Amen”.

Zebrani w dzień Pana, wyznajcie najpierw wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta; potem przełamujcie chleb, dzięki czyńcie. A ten, kto jest w niezgodzie ze swym bratem, dopóki się nie pojedna, niech się do was nie przyłącza, aby wasza ofiara nie została zbezczeszczona. Albowiem Pan rzekł: “W każdym miejscu i w każdym czasie niech mi będzie składana ofiara czysta, bo jestem wielkim Królem – mówi Pan – a moje Imię będzie czczone między narodami”.

Ze starożytnego dzieła Nauka Dwunastu Apostołów