Św. Marcin

Święty Marcin urodził się pomiędzy rokiem 316 i 317 w Panonii (dzisiejszej zachodniej części Węgier), gdzie jego ojciec był trybunem rzymskim. W młodości, przebywając w północnowłoskiej Pawii, spotkał chrześcijan i został katechumenem. Jako piętnastolatek został rzymskim legionistą.

W 338 roku jego legion został przerzucony do Galii, w okolice miasta Amiens. Tu właśnie miało miejsce wydarzenie, które przesądziło o jego dalszym życiu. Pewnego chłodnego dnia na podmiejskiej drodze Marcin spotkał żebraka, proszącego o pomoc. Widząc liche odzienie tego człowieka, mieczem podzielił swój żołnierski płaszcz i oddał jedną część biednemu. W nocy, we śnie, pojawił mu się Chrystus odziany w jego płaszcz i mówiący do aniołów: „Patrzcie, jak mnie Marcin katechumen przyodział!” Po tym wydarzeniu Marcin wystąpił z wojska. Najpierw wrócił do rodziców, których nawrócił na chrześcijaństwo, a później udał się do św. Hilarego z Poitiers i został jego uczniem. Po pewnym czasie rozpoczął życie pustelnika, a następnie założył pierwszy klasztor we Francji, w Liguge. Wspólnota zakonna założona przez Marcina łączyła życie zakonne z działalnością misyjną. On sam wiele podróżował po Galii, głosząc Ewangelię. Mimo sprzeciwów Marcina wybrano go biskupem Tours. Zmarł podczas jednej ze swych duszpasterskich podróży 8 listopada 397 roku w Candes. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours. Nad jego grobem powstała wspaniała bazylika i opactwo. Był pierwszym wyznawcą – nie męczennikiem, któremu oddawano cześć w Kościele zachodnim. Święty Marcin jest patronem Poznania, w którym z okazji jego odpustu odbywa się pochód św. Marcina ulicami miasta, a wszyscy zajadają się pysznymi rogalami świętomarcińskimi. Jego kult jest nadal żywy.

Papież Benedykt XVI powiedział: „Niech św. Marcin pomoże nam zrozumieć, że tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy starali się dzielić z innymi, będzie można stawić czoło wielkiemu wyzwaniu naszego czasu, jakim jest konieczność budowania pokojowego i sprawiedliwego świata, w którym każdy będzie mógł żyć godnie” (katecheza z 11.11.2007 r.).

Módlmy się, byśmy na wzór świętego Marcina umieli dzielić się z potrzebującymi.

Opr. Eugeniusz Łukaszewski