Krzyż

Chwal Pana, duszo moja,
Z głębokości twych zdroja,
Wychwalaj świętość Jego.

Chwal! chwal Nieśmiertelnego,
Za duch twój, za twe blaski,
Za wszystkie Jego łaski.

On cię usprawiedliwił,
Tylekroć ubezpieczył,
Nakarmił i uleczył.

JULIUSZ SŁOWACKI