Jezus

Panie Jezu!
Jestem biedny i Ty także.
Jestem słaby i Ty także.
Jestem człowiekiem i Ty także.
Cała moja wielkość jest z Twojej miłości.
Cała moja siła jest z Twojej słabości.
Cała mądrość jest z Twego szaleństwa.
Pobiegnę ku Tobie, Panie,
ku Tobie, który leczysz chorych,
umacniasz słabych,
pocieszasz serca zanurzone w smutku.
Pójdę wszędzie z Tobą, Panie, Jezu!

Aelred de Rievaulx