Apostołowie

Święty Ojcze, wejrzyj na rodzinę ludzką, która stawia pierwsze kroki na drodze trzeciego tysiąclecia. W jej życiu wciąż zbyt dużo jest nienawiści, przemocy i ucisku – jednak serca wielu odczuwają głód sprawiedliwości, prawdy oraz łaski i oczekują, że dasz im zbawienie, którego dokonałeś przez Twego Syna Jezusa. Potrzeba odważnych głosicieli Ewangelii, wielkodusznych sług cierpiącej ludzkości. Prosimy, daj Kościołowi świętych kapłanów, którzy uświęcą Twój lud mocą Twojej łaski. Daj mu wiele osób konsekrowanych, które ukażą światu Twoją świętość. Poślij do swej winnicy świętych robotników, którzy będą pracować z zapałem i miłością, a przynaglani przez Twego Świętego Ducha, zaniosą zbawienie Chrystusa aż na krańce ziemi. Amen.