Krzyż

Wszechmocny Boże Ojcze, który przez życie i naukę Twojego Syna
pokazałeś nam właściwą drogę do Ciebie,
do szczęśliwości wiecznej,
przez Jego śmierć i cierpienie pokazałeś nam także,
że droga do miłości może prowadzić do krzyża,
a zapłatą za wieczność może być korona cierniowa.
Daj nam łaskę do nauczenia się tej trudnej lekcji.
Pomóż nam brać krzyż na siebie i naśladować Jezusa Chrystusa
w cierpliwości przez nienaruszoną wiarę.
Daj, abyśmy tak uczestniczyli z Nim w cierpieniu,
żebyśmy tajemnice Jego mocy i pokoju
rozumieli nawet w najciemniejszych godzinach
i mogli dostrzegać światło wieczne.
Prosimy Cię, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana,
Syna Twego, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Amen.

John Hunter