Krzyż

Krzyżu
wierny,
cierpliwy, prosty,
milczący,
naucz mnie
– odwagi,
abym potrafiła stać prosto
także w poniżeniu i wzgardzie
– ciszy,
by nie przegadać
nawet czasu umierania
– miłości,
która umie szeroko rozpościerać ramiona,
chociaż bolą
– mądrości,
bym rozpoznawała
czas milczenia i czas odpowiedzi.
Amen.

s. Michaela Kaczmarek CSL