Oblubieniec Maryi i opiekun Jezusa Wspomnienie 1 maja

Św. Józef z Nazaretu jest patronem rzemieślników. Z zawodu był cieślą. Bywa przedstawiany przy warsztacie stolarskim; ikonograficzne atrybuty to narzędzia cieśli: siekiera i piła, potrzebne do wykonania przedmiotów pierwszej potrzeby. Apokryfy wymieniają m.in. robione przez niego drzwi i okna, pługi i jarzma. Czasem pokazywano św. Józefa przy ciosaniu krzyża, podkreślając w ten sposób, że oddając się swej codziennej pracy, wypełniał Bożą wolę – jako opiekun i żywiciel Jezusa miał też udział w ekonomii zbawczej tajemnicy”. W osobie świętego została uczczona tak często lekceważona i pogardzana praca fizyczna. Jako dzień wspomnienia świętego Józefa Rzemieślnika został wybrany przez papieża Piusa XII dzień 1 maja – obchodzony jako święto pracy. W adhortacji „Redemptoris Custos. O świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła” papież Jan Paweł II pisze: „Praca ludzka (w szczególności praca fizyczna) znalazła szczególne miejsce w Ewangelii. Wraz z człowieczeństwem Syna Bożego została ona przyjęta do tajemnicy Wcielenia. Została też w szczególny sposób odkupiona. Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia”.

Święty Józefie, wspieraj nas w ćwiczeniu cnoty pracowitości.