Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,
a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Prawdziwy przekaz Ewangelii przynosi owoce, sam Pan ich przymnaża. Nie każde słowo ewangelizatora przyciąga Jezusa, bo pycha jest stałym zagrożeniem apostoła. Cnotą pierwszoplanową głoszącego nie powinna być gorliwość, ale pokora. Św. Benedykt definiował gorliwość przez pokorę.

o. Krzysztof Gzella OSB