Spraw, Panie, abyśmy zrozumieli,
że Ty jesteś pośrednikiem między Bogiem a ludźmi,
nie zasłoną, lecz łącznikiem;
nie przeszkodą, ale drogą;
nie mędrcem jednym wśród innych,
ale jedynym Nauczycielem;
nie jakimkolwiek prorokiem,
ale jedynym niezbędnym tłumaczem tajemnic wiary.
Jedynym, który łączy Boga z człowiekiem,
a człowieka z Bogiem.
Nikt nie może poznać Ojca – powiedziałeś – tylko Syn i ten,
któremu Ty, Chryste, Synu Boga Żywego,
zechcesz to objawić.
Ty jesteś prawdziwym objawicielem.
Ty jesteś pomostem między królestwem ziemi
i królestwem nieba.
Bez Ciebie nic uczynić nie możemy.
Ty jesteś konieczny.
Ty wystarczasz dla naszego zbawienia.
Spraw, Panie, byśmy zrozumieli tę podstawową prawdę.
Amen.

Św. Paweł VI