Bądź, Jezu, ze mną!
Po mej prawicy,
po mej lewicy.
Bądź, Jezu, ze mną.
Ogarniaj mnie
ze wszystkich stron.

Bądź w sercach wszystkich,
co o mnie myślą.
Bądź w ustach wszystkich,
co do mnie mówią.
Bądź w oczach,
które mnie widzą.
Bądź w uszach,
które mnie słyszą.
Bądź, Jezu, ze mną!

Ogarnij mnie
ze wszystkich stron. Amen.

Św. Patryk zmarł w 461 r.

***

… ogarniasz mnie
ze wszystkich stron
i kładziesz na mnie
rękę swoją
Ps 139, 5