O święta Królowo dziewic!
Daj pociechę, przynieś lekarstwo,
zobacz płacz wołających do Ciebie!
Niech nie brniemy w błędach,
niech się nie stajemy podobni do zwierząt,
pozostań z nami, Pani, bo dzień się nachylił.
Ciebie, Dziewico nieskalana,
za przedziwne zrodzenie ukoronowana w niebie,
proszę, abyś tę duszę płaczliwą, napełnioną
cierpieniami uczyniła łagodną, pokorną
i oczyszczoną z brudów, aby w śmierci
szczęśliwa i pobożna weszła do chwalebnego
życia, kwitnącego i jaśniejącego, wolnego od złego.
Amen.

Autor nieznany