Apostolstwo Chorych w Polsce obchodzi swoje święto patronalne. Co roku organizuje w tym dniu pielgrzymkę chorych na Jasną Górę. Maryja – solidarnie z Synem współcierpi. Jako najlepsza Matka chce ulżyć cierpieniom swych dzieci. Według Tradycji, już w Efezie Matka Boża znana była jako Uzdrowienie Chorych. Dzisiaj spieszą do Niej pielgrzymki do różnych sanktuariów. Nikt nie odchodzi od Matki nie otrzymując stosownego dla siebie daru – niezbędnego i na tę chwilę niezastąpionego – chociaż nie zawsze tego, o który się prosiło. Ona najlepiej wie, czego nam potrzeba.