Gdy się na górze modląc przemieniłeś,
Moc Twoją boską uczniom objawiłeś
– Ciebie wielbimy, Światłość wiekuistą!

Tyś im ukazał promienie Twej chwały,
Jaśniejąc świat nam rozjaśniłeś cały
– Ciebie wielbimy, Światłość wiekuistą!

W wielkiej bojaźni uczniowie truchleli,
Gdy tak cudowne zjawisko ujrzeli
– Ciebie wielbimy, Światłość wiekuistą!

Lecz gdy się ze snu ocknęli ciężkiego,
Lgną tym gorliwiej do triumfu Twego
– Ciebie wielbimy, Światłość wiekuistą!

Jan Mandukani (zm. 490)

Poezja armeńska tłum. Witold Dąbrowski

*

Przemiana jest możliwa, ale tylko pod warunkiem, że będziemy widzieć rzeczywistość nam daną, ale oczami samego Boga. Człowiek zaślepiony nie widzi więcej i szerzej, bo zatrzymuje się tylko na tym, co jest w nim, a nie wokół niego. Sposób widzenia siebie, innych i świata jest wtedy jakby za mgłą…

Jezus przemienia wszytko wokół nas. Jest tym, który daje narzędzia do przemiany serca. Daje przede wszystkim wiarę otwierającą nasz wąski świat. Daje też nadzieję, która ukierunkowuje nas na przyszłość. Ale daje tez miłość, która dam możliwość widzenia świata oczami samego Boga. Wiara, nadzieja i miłość to trzy filary na których warto budować przemianę własnego życia…

*

“Jesteśmy i nie jesteśmy zarazem – życie jest ciągłą zmianą, jest ciągłym rodzeniem się i śmiercią” (Heraklit z Efezu)