On, który jest w niebie,
Słowo i Jednorodzony Syn Ojca,
dzisiaj objawia apostołom,
stworzeniom niebieskim, tajemnicę
okrywając postać Sługi
swoim bóstwem.

Dziś do apostołów
przemówił głos Ojca z nieba:
Tenże jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
który swą Boską naturę skrył w postaci Sługi.

Dziś objawiła się Opoce wiary tajemnica Trójcy
przez wzniesienie trzech namiotów dla Tajemnicy:
Prosimy, abyśmy oczyszczeni mogli być dla Niego
godną świątynią.

Ty, który królujesz na wiecznym tronie
wraz z Ojcem i Duchem,
Boże, Słowo Odwieczne przez Ojca zesłane,
przywdziałeś postać Sługi,
osłaniając swe bóstwo, nieskończony blask
Twego światła okazałeś dzisiaj na Taborze,
wzeszedłeś nad światem
jak słońce sprawiedliwości,
odsłaniając przed uczniami swoje zakryte bóstwo.
Ogarnięci zdumieniem Twoi wybrani apostołowie
chcieli w Tajemnicy Trójcy Świętej
wznieść dla Ciebie namioty:
uświęć i nas, byśmy byli
Twoim mieszkaniem w Duchu.

Św. Nerses Sznorhali Pełen łaski (zm. 1173)
katolikos Kościoła armeńskiego