Oddanie się Niepokalanej

Koniecznym warunkiem oddania się Niepokalanej jest wola, która musi zdecydować się być własnością Matki Bożej. Jeżeli nie odwołaliśmy tego oddania się Niepokalanej, to intencja trwa nadal bez przerwy, choćbyśmy i czasem o tym nie pamiętali. 

Cała doskonałość w szerzeniu chwały Bożej polega na tym, by być narzędziem Niepokalanej, Jej rzeczą i własnością. Toteż życie nasze wewnętrzne ma być takie, by być narzędziem w ręku Niepokalanej, czyli dać się Jej kierować we wszystkim. 

Wprawdzie jesteśmy słabi i nieraz bardzo słabymi się czujemy, ale jedyną radą na wszystkie nasze słabości jest całkowite zdanie się na Niepokalaną. Pozwólmy się Jej prowadzić. Praktycznie mieści się to w posłuszeństwie. Gdy posłuszeństwo należycie zachowamy, wszystko pójdzie nam łatwo i jeżeli zechcemy, na pewno się uświęcimy w Niepokalanowie i na innych promieniować będziemy tym życiem Niepokalanej. I mówię jeszcze, pozwólmy się Niepokalanej prowadzić… Ona i różne jakoby przeciwne okoliczności na większe dobro obróci. 

św. Maksymilian Kolbe

Św. Maksymilian Maria Kolbe (1941), franciszkanin konwentualny, misjonarz, męczennik, założyciel Rycerstwa Niepokalanej i miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. („Konferencje św. Maksymalna Marii Kolbego”, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015).