Matka Boża was potrzebuje Waszej modlitwie drodzy mali przyjaciele, chcę powierzyć problem waszych rodzin i całego świata.

   Drodzy chłopcy i dziewczęta, Matka Boża potrzebuje was wszystkich, aby pocieszyć Jezusa, który jest smutny z powodu krzywd, jakie Mu się czyni; potrzebuje waszych modlitw i waszych ofiar za grzeszników.
Poproście waszych rodziców i waszych nauczycieli, ażeby zapisali was do szkoły Matki Bożej, aby was nauczyła stać się jak pastuszkowie, którzy starali się czynić to, o co Ona ich prosiła. Mówię wam, że czyni się większy postęp w krótkim podporządkowaniu się i zależności od Maryi aniżeli w ciągu całych lat poczynań osobistych, opartych jedynie na sobie samych. Tak właśnie się stało, że ci pastuszkowie błyskawicznie zostali świętymi. Pewna kobieta, która przyjęła Hiacyntę w Lizbonie, słuchając tak pięknych i mądrych rad, których jej dziewczynka udzieliła, zapytała, od kogo tego się nauczyła. „Od Matki Boskiej” – odpowiedziała. Pozwalając wielkodusznie prowadzić się tak dobrej Nauczycielce, Hiacynta i Franciszek w krótkim czasie osiągnęli szczyty doskonałości… Orędzie ich życia niechaj pozostanie zawsze żywe i rozświetla drogę ludzkości!
Jan Paweł II Papież
Fatima, 13 maja 2000 r.
– beatyfikacja Franciszka i Hiacynty